logo

Elektronik imza ile giriş

KEPKUR A.Ş. tarafından sağlanan KEP hesabına, 25/08/2013 tarih ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in 16’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasının b) bendi uyarınca KEPKUR A.Ş. tarafından sunulan güvenli kimlik doğrulama sistemini kullanarak 15.10.2019 tarih ve saat 04:48:26 itibarıyla elektronik imzam ile giriş yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.
 
logo

Şifre ile Giriş