logo

Elektronik imza ile giriş

KEPKUR A.Ş. tarafından sağlanan KEP hesabına, 25/08/2013 tarih ve 28036 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul Ve Esaslar hakkında Yönetmelik’in 16’ıncı maddesinin (1)’inci fıkrasının b) bendi uyarınca KEPKUR A.Ş. tarafından sunulan güvenli kimlik doğrulama sistemini kullanarak 20.10.2021 tarih ve saat 19:48:54 itibarıyla elektronik imzam ile giriş yapacağımı kabul ve taahhüt ederim.
 
logo

Şifre ile Giriş